Jak je příjemné být popleta
Petr Nachtmann

PEREX Libor Kubica z nakladatelství z nakladatelství BEN – technická literatura si v článku Jak je příjemné krást (http://www.blisty.cz/art/51945.html) stěžuje na nelegální šíření knih prostřednictvím internetu. Popisuje v něm zpoplatněné neautorizované šíření elektronických kopií knih a odkazuje na web
http://pirati.ben.cz/ . Domnívám se však, že příčina problémů leží jinde, vydavatelé knih v české republice ignorují technický vývoj a nové obchodní kanály. Jejich nekompetenci lze doložit přímo z onoho článku, zároveň se pokusím popsat cestu k přežití vydavatelů za nových podmínek, která existuje a funguje.

MEZITIULEK Přesun obsahu do nehmotné formy

Po tisíce let byly informace spjaty s fyzickým médiem. Texty se uchovávaly na hliněných tabulkách, papyru, pergamenu, papíru, kamenných či kovových deskách, v posledních desetiletích i na mikrofilmech, disketách či na CD-ROM. Obdobně tomu bylo s obrázky, zvuky i s pohyblivým obrazem. Médium určovalo formu placeného obsahu (knihy, gramodesky atd.), svépomocně generovaného obsahu (vyvolávání exponovaného filmu a transformace snímků na fotopapír) i u pirátského obsahu (gramodesky okopírované na magnetofonovou pásku atd.)

Digitální zpracování toto paradigma změnilo. Texty, obrázky, nahrávky i různé databáze či software se staly uspořádanými shluky dat, která cestují po sítích či alespoň mezi jednotlivými zařízeními, forma je výsledkem okamžité transformace v klientském zařízení (zobrazení na displeji/monitoru, vytištění na tiskárně, přečtení syntetickým hlasem...)

Nehmotná distribuce obsahu v digitální formě s sebou přinesla fenomén volně šiřitelného obsahu (open source), který zasahuje do literatury (Project Gutenberg, který shromažďuje, digitalizuje a distribuuje knihy po vypršení autorských práv), encyklopedií (Wikipedie, která publikuje i databázi pro generování hypertextu; tato databáze je využívána i v komerčních projektech, například zde: http://www.answers.com/topic/prague) i třeba map (projekt OpenStreetMap vytváří relativně kvalitní a použitelné mapy).

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že sdílení obsahu provází lidstvo odnepaměti. Pro šíření různých eposů se osvědčily verše coby starověký samoopravný kód (podobně se dnes použvají samoopravné kódy pro ukládání a přenos dat pomocí počítačů; drobné chyby při čtení z disku nebo přijímání elektromagnetických vln jsou tak eliminovány). Homérova Íllias i Odyssea tak přežily až dodnes, stejně jako některá díla starověkých filozofů (často oklikou přes arabský překlad...). Literární tvůrci si také ještě v renesanci od sebe celkem volně "vypůjčovali" příběhy, vznikaly tak i některá veledíla Williama Shakespeara.

MEZITIULEK Monetizace digitálního obsahu

Digitální obsah není vždy k dispozici zdarma. Často je nutné jej publikovat za úplatu (jedná se o komerční obsah, nebo je nutné alespoň platit za hosting, jako je tomu v případě Britských listů nebo Wikipedie).

Existuje více možností, jak obsah monetizovat:

- Prosbami o dobrovolné příspěvky

- Reklamou včetně kontextové reklamy a provizních programů

- Křížovým financováním z koncesionářských poplatků (na stránkách Britských listů se Štěpán Kotrba věnuje digitálním a internetovým projektům veřejnoprávních médií docela často, např. zde:
http://www.blisty.cz/art/29501.html )

- Volné šíření obsahu jako prezentace komerčních aktivit šiřitele

- Platba za licenci k užití obsahu

- Zpřístupnění obsahu formou předplatného

- Zpřístupnění obsahu coby benefit od dodavatele hardware, software nebo konektivity

Zpřístupnění obsahu zdarma díky reklamám bylo běžné dávno před nástupem Internetu u komerčních rozhlasových a televizních stanic. Dnes dominuje také u mainstreamového zpravodajství na Internetu, i u nás.

Provozovatelé internetových zpravodajských webů se někdy snaží o zpoplatnění obsahu pro uživatele (odborné zpravodajství, přístupy k archivovanému staršímu obsahu atd. -- vžil se termín "paywall"). Mezi poskytovateli obsahu však vzniká "vězňovo dilema" známé z teorie her. Pro vztyčení paywallů by bylo užitečné, kdyby spolu konkurenti drželi basu a nikdo nenabízel srovnatelný obsah zdarma. I kdyby se však podařilo takový kartel zorganizovat a obhájit, není jisté, zda by nepohodlí spjaté s billingem nezpůsobilo snížení výnosů oproti příjmům z reklamy u volně dostupného obsahu.

Libor Kubica v článku vysvětluje, že za stahování obsahu se platí i v případě neautorizované elektronické distribuce knih prostřednictvím datových úložišť na Internetu.

MEZITIULEK Prodej elektronických knih a fenomén iTunes

Od roku 2003 prodává společnost Apple po dohodě s nahrávacími společnostmi hudební nahrávky do digitálního přehrávače iPod prostřednictvím vlastního elektronického obchodu (iTunes Store). Obrat v iTunes Store roste exponenciálně a v posledních letech byla nabídka s úspěchem rozšířena o videonahrávky, placené aplikace a hry pro iPhone a iPod Touch a o knihy v elektronické podobě pro tablet iPad.

Zdá se, že "internetové televizory" by časem mohly nahradit kabelovou televizi i videopůjčovny:
http://www.appleinsider.com/articles/10/03/23/apple_positioned_to_introduce_connected_hdtv_within_2_4_years.html

Placená online distribuce obsahu zaujala i další firmy. S klony iTunes Store přišla Nokia (Ovi), Microsoft (online prodej aplikací a obsahu pro Windows Mobile, Windows Phone 7 a pro herní konzoli Xbox360) či Google (distribuce software pro mobilní zařízení na platformě Android). Osobně asi nejvíc utrácím za DSiware, placený kanál pro přenosnou herní konzoli Nintendo DSi.

Další zajímavou službu spustila společnost Amazon (která dosud pordává po Internetu převážně papírové knihy). Zákazníci si mohou koupit elektronickou čtečku knih Kindle, do ní prodává Amazon elektronické knihy z nabídky renomovaných vydavatelství. Knihy putují do čtečky vestavěným modemem po bedrátové síti pro mobilní telefony, datové přenosy hradí Amazon (jsou mnohem levnější než tištění a distribuce papírových knih)

Existuje samozřejmě riziko ušlého zisku, pokud by si uživatelé jednou koupený obsah kopírovali mezi sebou. Toto riziko se dá řešit zhruba třemi způsoby:

- Obsah je nějakým způsobem chráněn proti kopírování (kryptografické navázání na digitální klíč v klientském zařízení, případně online spojení klienta s autorizačním serverem nebo specifický operační systém klientského zařízení, které nedává k přímo k dispozici souborový systém)

- Obsah je nechráněný, velikost trhu zajišťuje široká kompatibilita a flexibilita konzumace obsahu na klientských zařízeních

- Obsah je nechráněný, ale obsahuje vodoznak identifikující kupujícího, neautorizovaný únik na veřejnost tak může být řešen se zlobivým zákazníkem ex post.

Dnes by neměl být problém ani s placením. Na našem trhu jsou k dispozici Premium SMS (i když s krvavou marží pro mobilní operátory) a dnes i PayPal pro placení i relativně malých částek po Internetu. Osobně jsem na českém internetovém trhu platil PayPalem za registrační klíč k software od českého dodavatele a také za registraci domén.

MEZITITULEK Bdělí soudruzi proti polovodičům a kybernetice

Slyšel jsem kdysi historku z 50. let o jakémsi funkcionáři, který nesouhlasil s nastupující výrobou polovodičů: "Proč bychom měli dovážet či vyrábět polovodiče, když dovážíme ze Sovětského svazu kvalitní a dobře vodivou měď?" Soudruh zřejmě nebyl informován, jak polovodiče fungují a k čemu mohou sloužit.

Osobně jsem četl článek v komunistickém týdeníku Tvorba z roku 1950, kde autor spílal "kibernetice jakéhosi Wienera" (čerpal patrně z ruštiny, kde se vyskytla jiná transkripce původně řeckého termínu. A kvůli své ignoranci nechápal význam Wienerova díla).

V posledních letech se setkávám s podobným nepochopením v nové formě.

Jindřich "moravský rapper" Životský (http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2005010205) prodává ve velkém elektrospotřebiče, ale na rozdíl od konkurence a nových hráčů na trhu neuznává prodej po Internetu a na svém webu raději vysvetluje zákazníkům, že internetový prodej je špatný:
http://www.okaycz.eu/aktuality/coi-odhalila-nedostatky-u-poloviny-kontrolovanych-internetovych-obchodu/

Jiné firmy zanedbávají své weby a snaži se nabízet své zboží spíše na veletrzích (tato cesta je však dražší, hůře škálovatelná a veletrhy zanikají, z velké části kvůli Internetu).

Znám i potravinářskou firmu, která ve velkém vyrábí kvalitní výrobky, ale prodává je spíše jako neznačkové zboží prostřednictvím obchodních řetězců, u koncových zákazníků je firma prakticky neznámá. Bylo mi vysvětleno, že předchozí majitel společnosti "neuznával marketing".

Podobným případem je možná i pan ředitel Libor Kubica a jeho firma. Firemní odborné knihkupectví, kde se prodává i další sortiment třetích stran je relativně neznámé, způsob jeho propagace by se dal označit za anti-marketing. Dokonce i samotný firemní e-shop trpí některými triviálními chybami:

http://shop.ben.cz/Default.aspx

http://www.skweezer.com/s.aspx/-/shop.ben.cz/cz/kategorie/elektrotechnicka-literatura.aspx

a je symptomatické, že knihy z produkce vydavatelství (např. tato:
http://shop.ben.cz/cz/121307-elektrotechnicka-schemata-a-zapojeni-2.aspx )

nejsou viditelné pro některé vyhledávače zboží na Internetu:
http://www.heureka.cz/?h[fraze]=Elektrotechnická+schémata+a+zapojení+2

Není zvláštní, že si někdo stěžuje na neautorizované šíření knih po Internetu a zároveň je v podstatě odmítá prodávat?

Problematické jsou i anoncované firemní stránky o "pirátech" (http://pirati.ben.cz/). Na tyto stránky vede jen minimum odkazů z vnějšího světa, takže jsou pro čtenáře prakticky neviditelné a pro vyhledávače nevýznamné:
http://siteexplorer.search.yahoo.com/search?bwm=i&bwmo=d&bwmf=s&p=pirati.ben.cz

Struktura zdrojového kódu stránek je také problematická.


Technickou literaturu z vydavatelství BEN bych si rád kupoval i v budoucnu, proto mě znepokojuje, že se firma pokouší o sebevraždu. Věřím, že se jí to nepodaří.