Jak to funguje

Jak to funguje

Jak to funguje

Na této stránce je popsáno, jak celý systém nelegálního šíření funguje.

Ačkoliv to na první pohled nevypadá, celý systém je založen nikoliv na úspoře za nákup knih, ale na příjmech z nelegálního šíření souborů. Jak je vidět z popisů, jednotlivé články celého "distribučního" řetězce se vzájemně podporují. Častým případem je, že jeden člověk zastává více rolí.

Poznejte celý řetěz

Lidem představujícím jednotlivé role jsem přiřadil výstižná označení, aby bylo na první pohled jasné, co ten který člověk dělá.


Ofocovač

Nebo také skenerista. Dostala se mu do ruky předmětná kniha, kterou ofotil digitálním fotoaparátem nebo oskenoval na skeneru. Takto posbírané jednotlivé soubory/snímky složil do jednoho PDF souboru.
Ti zkušenější tyto soubory "projedou" programem OCR (pro čtení textu z bitmapových obrázků) a výsledkem jejich pirátství je textový soubor (např. ve formátu MS Word), takže tento soubor je v porovnání s bitmapovým PDF velmi malý. Některé OCR programy jsou tak dokonalé, že vyhodnotí nadpisy apod., takže ve výsledku (platí pochopitelně pro beletrii) máte téměř tu samou podobu knihy, jako jste ji v redakci dostali od autora nebo od překladatele. Z textového souboru lze pohodlně vytvořit PDF o malé datové velikosti.
Pro odbornou literaturu se složitou kombinací obrázků, tabulek a rovnic je zatím nezbytná bitmapa v PDF (výsledné soubory jsou objemné).
Ofocovači jsou často Propagátoři.

Propagátor

Dostala se mu do ruky digitální forma knihy (viz Ofocovač). Propagátor (nejčastěji schovaný pod nickem) je právně nejvíce postižitelný, neboť to je zpravidla on, kdo nejspíše naskenoval/ofotil knihu, uploadoval ji na Úložiště a pak na diskusních fórech (diskusních serverech) umístil odkaz a vybízel ke stažení z Úložiště. Tímto ji veřejně šířil.
Proč to Propagátor dělá? Protože z toho má trvalý finanční prospěch - řádově koruny za každou Stahovačovu aktivitu (porovnejte to prosím s vaší ztrátou). Měsíčně se dají tímto způsobem vydělat stovky až tisíce korun.
Aby docílil vysokých příjmů, snaží se, aby soubory byly datově veliké a obsahovaly zajímavý obsah, tj. aby je Stahovači co nejvíce stahovali a tudíž aby Stahovači co nejvíce zaplatili Úložišti za objem přenesených dat. Proto kumulují knihy do velkých "balíčků" (jednou jsem dokonce viděl odkaz na stažení zazipovaného archivu čítajícího cca 1500 knih beletrie), aby pro náhodné Stahovače byl tento obsah v podstatě nedostupný a tito si museli koupit členství na Úložišti.
Typický Propagátor se zaměří na určitý okruh titulů, uploaduje je na Úložiště, a pak napříč celým Internetem (nejen ve Warez fórech) rozsévá odkazy, kde se jen dá.

Za co konkrétně dostává od Úložišť peníze:

Propagátoři patří také k pravidelným Stahovačům - kumulují zajímavý obsah z Úložišť na svých počítačích, aby tato data mohli po smazání (obvykle na základě intervence držitele autorských práv) znovu pohotově obnovit. Protože obhospodařovávají velké objemy dat, nezbytností jsou placené přístupy na Úložiště (nadmíru je to však vyváženo jejich příjmy).

Warezák

Člověk, který založil diskusní fórum sloužící jako odkazová banka. Na těchto warez fórech obvykle najdete tato témata: Filmy, hudbu, software a knihy, případně najdete software rozdělené na hry a sw, další oblastí je sex/erotika.

Warezák je často zároveň Propagátor (získává provize za mikroplatby Stahovačů)
nebo paralelně provozuje Úložiště (získává přímo peníze od Stahovačů).
Při registraci se v pravidlech často dočtete, že na fóru je zakázáno nabízet nelegální data. Ačkoliv každé fórum disponuje "moderátory", právě drtivá většina diskusních příspěvků se tímto zabývá. Jak je zmíněno výše, z nelegálních dat tato fóra prosperují.
Některá warez fóra obchodují dále s vašimi přihlašovacími údaji, takže při registracích používejte zcela jiná hesla než pro stránky kam běžně chodíte !!!

Úložiště

Je veřejný server primárně určený ke sdílení velkých datových souborů, výstižněji: k šíření pirátských souborů, neboť jen malý počet těchto souborů obsahuje nezávadná data. Majitel Úložiště profituje z mikroplateb Stahovačů. Záleží na typu Úložiště jak mají nastaven systém poplatků.

Pokud zavítáte na Úložiště jen příležitostně, a spokojíte se s pomalou rychlostí stahování nebo při zátěži serveru jste ochotni třeba půlhodinku počkat, lze se dostat k datům i bez placení (free). Jste-li častým Stahovačem velkých datových objemů, pak je registrace nezbytná. Jak již bylo zmíněno výše, platí se za registraci, popř. za objem dat ke stažení - výhodou je vysoká rychlost stahování a okamžitý přístup k datům. Mezi způsoby placení patří přímé platby na konto, přes systém Paypal apod., často se využívají také platby prostřednictvím SMS.
Finanční profit Úložiště je značně závislý na všeobecné známosti serveru. Činí od tisíců Kč až po desetitisíce EUR. Aby měli stálý provoz, veřejně nabízejí provizní systém (partnerský systém, affiliate program).
Na základě intervence držitele autorských práv je Úložiště povinno neprodleně smazat nelegální data. Majitelé Úložišť to velmi neradi dělají, protože je to stojí čas navíc. Smazané soubory se opět Propagátoři snaží co nejdříve obnovit. Majitelé Úložišť si vymýšlí různé obstrukce - na některých serverech musíte složitě dokazovat, že disponujete autorskými právy k danému titulu. Nebo smazání všemožně oddalují (někdy smažou jen část z požadovaného nebo vůbec nic).

Stahovač

Stahovače lze rozdělit na dvě části: na náhodné Stahovače a na pravidelné Stahovače. Náhodní Stahovači potřebují nějakou knihu (např. učebnici ke studiu), procházením výsledků ve vyhledávačích nebo na diskusních fórech (warez fórech) získají odkaz na přesné místo na Úložišti a poté knihu stáhnou (většinou zdarma, občasně zaplatí). Takovíto Stahovači jsou schopni v celé třídě rozmnožit učebnice prostřednictvím klíčenek.

Pravidelní Stahovači finančně podporují celý systém svými mikroplatbami. Jsou schopni natahat desítky až stovky GB dat. Stahovači pravidelně procházejí warez fóra, zajímavé tituly okamžitě stahují (asi pro budování amatérských datových knihoven). Bylo zaznamenáno několik případů, kdy se Stahovači snažili knihy v datové podobě dále prodávat.

© Na tento web se vztahuje Copyright.   Využívám tento webhosting.   Založeno na šabloně Panorama webu Themocracy.com

[CNW:Counter]