Trestní zákoník

Porušení autorského práva

Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009

Zde pouze vyňata část:
Porušení autorského práva

HLAVA VI
TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ

Díl 4

Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu

§ 270

Porušení autorského práva,
práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.

Zdroj

© Na tento web se vztahuje Copyright.   Využívám tento webhosting.   Založeno na šabloně Panorama webu Themocracy.com

[CNW:Counter]